На наставку 52. редовне сједнице разматрано неколико законских рјешења

7.11.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ, на наставку 52. редовне сједнице, усвојила је:

2018-11-07-Nastavljena_52_RSV

  • Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ
  • Смјернице за израду нацрта правилника о рачуноводству буџета Брчко дистрикта БиХ;
  • Смјернице за израду нацрта одлуке о висини стопе пореза на непокретности у Брчко дистрикту БиХ за 2019. годину;
  • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта БиХ и
  • Приједлог одлуке о давању сагласности на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о агенцији за рад и запошљавање.