Одобрено 165 000 КМ за пројекте мјесних заједница, НВО и удружења грађана

5.11.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ данас је наставила 52. редовну сједницу на којој је усвојила Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним и другим организацијама за 2018. годину у Пододјељењу за подршку МЗ, НВО и УГ.
2018-11-05-52_RSV

Срђан Блажић, шеф Одјељења за стручне и административне послове, рекао је да је јавни позив био отворен 15 дана те да су у том року све невладине организације са територије дистрикта имале могућност да кандидују своје пројекте и програме.

"Петочлана комисија је, на основу раније утврђених критеријума, одабрала 31 НВО, УГ и МЗ који су добили зелено свјетло да уђу у овај програм чији је укупан износ 165 961 КМ. 50% средстава намијењено је омладинском организацијама, а остали износ је намијењен за остале пријављене организације", додао је Блажић. Он је нагласио да су прошли пројекти из више области као што су проблематика младих, борба против корупције те промоција вриједности мултикултуралности које његујемо у Брчком.

"На 52. сједници Владе очекује се усвајање и измјене Закона о удружењима и фондацијама који ће поближе дефинисати области од јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ и који ће кроз одлуку о буџетском суфинансирању и финансирању пројеката и програма, која ће услиједити послије, уредити ову област приликом планирања, додјеле и саме реализације свих грантовских средстава која се додјељују", закључио је Блажић.

На данашњој сједници усвојен је:

  1. План и програм редовног чишћења и прања јавних саобраћајних површина у Брчко дистрикту БиХ за 2019. годину
  2. Програм одржавања јавних зелених површина у Брчком за 2019. годину
  3. План чишћења и одржавања пијаца у Брчком и кошење и крчење неконтролисаних јавних површина у својини Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину
  4. План одржавања града – чишћење јавних површина након јавних окупљања за 2019. годину.
  5. План одржавања регулисаног корита ријеке Брке и одржавање обале ријеке Саве на потезу од ЈП "Лука Брчко" до излетишта "Фицибајер" за 2019. годину.