Влада започела 50. редовну сједницу

10.10.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ започела је 50. редовну сједницу на којој су чланови Владе највише времена посветили дискусији о Приједлогу правилника о допунама Правилника о начину утврђивања износа накнаде у поступку експропријације непокретности.

2018-10-10-50_RSV


На данашњој сједници усвојен је и Правилник о оцјењивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите. Овим правилником уређују се услови за оцјењивање способности и функционалног стања пунољетних лица и дјеце са ријетким обољењима у поступку остваривања права из социјалне заштите, састав и услови за формирање стручне љекарске комисије за утврђивање неспособности за рад, начин рада ове комисије те обрасци за утврђивање способности и функционалног стања пунољетних лица и дјеце са ријетким обољењима у поступку остваривања права из социјалне заштите. 

Данас су усвојене и Смјернице за израду правилника о условима и начину рјешавања стамбених проблема лица у стању социјалне потребе. Циљеви правилника су да се уреди:

  • 1. категорија станова који могу бити предмет расподјеле лицима у стању социјалне потребе уступањем на привремено коришћење;
  • 2. мјерила приликом додјеле станова на привремено коришћење у контексту квадратуре стана и броја чланова домаћинства;
  • 3. начин утврђивања статуса социјалне потребе у контексту социјално заштитне функције, односно круга корисника социјалне заштите;
  • 4. општа и посебна мјерила која утичу на приоритет рјешавања стамбеног проблема кроз систем бодовања и
  • 5. прописивање органа који одлучује о рјешавању захтјева у вези са рјешавањем стамбених проблема лица у стању социјалне потребе.

Влада Брчко дистрикта БиХ прије отварања 50. окончала је 49. редовну сједницу по раније утврђеном дневном реду.