Влада одржала наставак 49. редовне сједнице

3.10.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњем наставку 49. редовне сједнице усвојила је Правилник о повећању плате по основу посебних услова рада, тежине и природе послова, одговорности за обављање тих послова и опасности по живот и здравље приликом обављања тих послова запослених у надлежној организационој јединици Одјељења за јавну безбједност.
2018-10-03-Nastavak_49_RSV

Шеф  Одјељења за јавну безбједност Един Заимовић казао је да ће повећање плата бити у распону од 10% до 20% и да ће ово повећање сигурно запосленима који се баве опасним пословима на терену бити сатисфакција. 

„Доношењем Закона о заштити спасавања људи, материјалних добара од природних и других несрећа Брчко дистрикта БиХ створила се обавеза и за доношење правилника и увећање плата за људе који се баве непосредно заштитом и спасавањем у Пододјељењу за јавну безбједност. Ово за те људе значи једну додатну сатисфакцију, јер се баве опасним пословима на терену. Повећање ће бити у распону од 10% до 20%, а повећање од 20 % добиће они који су са најнижим платним разредом. Отприлике повећање ће имати за 160 КМ“, казао је Заимовић. 

Чланови Владе на данашњој сједници одобрили су и Приједлог одлуке о одобравању уврштавања пројекта на листу пројеката јавно-приватног партнерства. 

Перо Гудељевић, шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу, казао је да се пројекат односи на пројектовање, замјену и уградњу лед расвјете у јавну расвјету на подручју Брчко дистрикта БиХ. 

„Након што и Скупштина Брчко дистрикта БиХ потврди ту одлуку комисија ће предузети мјере за расписивање јавног позива. Прије тога ће се урадити и студија како би Влада Дистрикта тачно знала шта је њен интерес и шта ће Влада добити на такав начин. Са овим пројектом очекују се уштеде које су у овом тренутку јако велике. Кроз постављање ове модерне расвјете могу се урадити и друге ствари које неће коштати скоро ништа, а имаћемо квалитет. На примјер,  кроз стубове јавне расвјете моћи ће се поставити вај-фај на простору читавог дистрикта, затим моћи ћемо имати потпуну контролу утрошка електричне енергије, могућност управљања расвјетом и сл.“, казао је Гудељевић. 

Влада је на данашњој сједници усвојила и Приједлог закључка о давању сагласности на Приједлог правилника о изгледу фискалних система, нефискалних и тестних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама, облику и садржају фискалног лога. 

Мато Лучић, директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, казао је да Приједлог одређује успостављање функционисања фискалних система, односно везе између пореских обвезника и Пореске управе и сматра да ће Закон о фискализацији бити у примјени од 1. 1. 2019. године. 

Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњој сједници усвојила је Програм утрошка средстава за додјелу субвенција ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“  за период од 1. јула до 30. септембра 2018. године, Приједлог одлуке о давању сагласности Канцеларији  градоначелника/Инспекторату за ангажовање три извршиоца по уговору о посебним пословима, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за јавно-приватно партнерство у Брчко дистрикту БиХ, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању представника Владе Брчко дистрикта БиХ у Економско-социјални савјет Брчко дистрикта БиХ и Приједлог закључка о именовању члана управног одбора који ће пратити имплементацију пројекта „Унапређење система безбједности хране у БиХ“. 

Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњој сједници разматрала је и информацију о тренутном статусу Програма за интегрисани развој коридора ријека Саве и Дрине који су у припреми Свјетске банке те дала начелну сагласност за прихватање ових пројеката и даљу процедуру, а градоначелнику дала сагласност да са делегацијом разговара о детаљима ових пројеката.