Завршена 44. редовна сједница и одржана 54. ванредна сједница

8.8.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњем наставку 44. редовне сједнице разматрала је Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за јуни 2018. године.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV

Мато Лучић, директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, казао је да су остварени приходи у јуну мјесецу ове године 18.433.178 КМ, док су расходи 13.884.896 КМ.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV-3

„Основни расходи бруто плата су за тај мјесец 5.398.686 КМ, уговорне услуге 1.281.343 КМ, грантови појединцима 1.574.407 КМ, субвенције предузећима 1.458.618 КМ и капитални буџет 961.710 КМ“, казао је Лучић.
 
Влада Дистрикта данас је усвојила и Приједлог закључка којим се даје званични став о прихватању до сада неприхваћених одредaбa Европске социјалне повеље.
 
Сенка Петковић, шеф Службе психосоцијалне заштите у Пододељењу за социјалну заштиту, казала је да је Брчко дистрикт БиХ овим усвајањем прихватио четири одредбе које се односе на право на социјалну заштиту.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV-2

„Брчко дистрикт БиХ је прихватио до сада четири одредбе које се односе на право на социјалну заштиту с циљем обезбјеђења дјелотворног коришћења права на социјалну заштиту земље потписнице која преузима ту обавезу, затим право на социјалну заштиту и медицинску помоћ земље потписнице и право на заштиту од сиромаштва и социјалног искључења с циљем обезбјеђења дјелотворног коришћења права на заштиту од сиромаштва и социјалног искључења“, казала је Сенка Петковић додајући да се данашњи усвојени приједлог закључка односи и на стране држављане.
 
Чланови Владе данас су усвојили и Приједлог закључка којим се даје сагласност на Нацрт споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама као и Акциони план на основу Извјештаја о ревизији финансијског пословања Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, по препорукама Канцеларије за ревизију јавне управе и институција Брчко дистрикта БиХ.
 
Влада Дистрикта на данашњој сједници прихватила је Извјештај ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“, Брчко дистрикта БиХ, о утрошку средстава по основу субвенција за 2017. годину.
 
На данашњој сједници Влада је примила к знању Информацију о стицању непокретности означене као парцела број 1910/2 к. о. Крепшић.
 
Влада Брчко дистрикта БиХ данас је, након завршетка 44. редовне сједнице, одржала и 54. ванредну сједницу на којој су усвојили Приједлог закључка о измјени Закључка број: 35-000091/17 од 29. 6. 2018. године као и  Приједлог закључка о измјени закључка  број: 02-000192/18 од 27. 6. 2018. године.
 
На ванредној сједници усвојен је и Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за додјелу донација.