Редовна сједница Владе: Усвојен Правилник за подстицај у пољопривредној производњи за 2018. годину

21.6.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњој, 39. редовној сједници усвојила је Правилник о начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за 2018. годину.
2018-06-21-Zavrsena_39_RSV-Zoran_Gajic

Зоран Гајић, шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, казао је да су у овогодишњи правилник уведене одређене новине у односу на претходне године. 

„У Правилнику су дефинисани намјена, употреба, критеријуми, услови и начин производње како би пољопривредни произвођачи и фармери остварили право на подстицај и добили средства. Овим правилником уведена је новина и то област узгоја рибарства, односно производња рибе. Побољшали смо ону производњу која није до сада била у довољној мјери развијена, а била је потребна на тржишту дистрикта. Такође, увели смо и систем праћења и контроле надзора. Средства су обезбијеђена у висини од 9.000.000 КМ и након данашњег усвајања и објављивања у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“ (у року од седам до осам дана) сви корисници могу се обратити нашем одјељењу. Сви они који испуне критеријуме и услове моћи ће остварити своја права и добити новчана средства за подстицај“, казао је Гајић додајући да су у току и преговори у вези са израдом стратегије пољопривреднe производњe на основу које ће се моћи одредити колико и које производе треба подстицати. 

Влада Брчко дистрикта БиХ је на данашњој сједници разматрала и Приједлог одлуке о рјешавању статуса обухвата ријеке Брке те донијела закључак да комисија у року од седам дана изврши процјену вриједности непокретности и достави је члановима Владе. 

„Имамо добијена средства од Свјетске банке још из периода поплава 2014. године. Такође, имамо средства и за експропријацију парцела како би се ушло у извођење тог пројекта и на тим подручјима постоје двије врсте земљишта, пољопривредно и грађевинско. За рјешавање овог посла постоји именована комисија за процјене непокретности којој је Влада данас закључком наложила да изврши свој задатак у року од седам дана“, казао је Лучић.

2018-06-21-Zavrsena_39_RSV-Mato_Lucic

Влада је на данашњој сједници одобрила Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за прва три мјесеца 2018. године који ће бити прослијеђен Скупштини Брчко дистрикта БиХ. За прва три мјесеца прикупљено је 50.470.848 КМ прихода, а потрошено 28.821.432 КМ.

2018-06-21-Zavrsena_39_RSV 

На данашњој сједници Влада је усвојила Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за поступање при одобравању једнократне новчане помоћи за случај смрти демобилисаних бораца и члановима уже породице умрлог демобилисаног борца на подручју Брчко дистрикта БиХ као и Приједлог одлуке о одобравању програма утрошка средстава за додјелу једнократне новчане помоћи за случај смрти демобилисаног борца и члановима уже породице умрлог демобилисаног борца. 

„Планирана су средства у Буџету за 2018. годину у укупном износу од 170.000 КМ, а одлуком о критеријумима и одлуком о програму и начину расподјеле средстава створен је правни оквир за функционисање овог пројекта у потпуности и предвиђено је да се у случају смрти носиоца права, односно демобилисаног борца породици исплати 1.000 КМ, а демобилисаном борцу у случају смрти члана уже породице исплаћиваће се износ од 300 КМ. Захтјеви се могу подносити од сутра“, казао је Сенад Бешић, шеф Службе за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата Владе Брчко дистрикта БиХ.

2018-06-21-Zavrsena_39_RSV-Senad_Besic

Влада је на данашњој сједници примила к знању Извјештај о правдању грант средстава ЈП „Комунално Брчко“ .

Зоран Булатовић, шеф Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, казао је да је тим испуњен услов за додјељивање грант средстава за ову годину у износу од 2.300.000 КМ.

2018-06-21-Zavrsena_39_RSV-Zoran_Bulatovic

„Ријеч је о пет програма који су планирани: 1.200.000 КМ је издвојено за набавку возила, основних средстава; 300.000 КМ за набавку мобилне спалионице; 100.000 КМ за набавку новогодишњег накита; 200.000 КМ су субвенције затезних камата на електричну енергију и 500.000 КМ за изградњу нових трафо-станица“, казао је Булатовић. 

Влада је данас примила к знању и Извјештај о раду Управног одбора ЈП „Комунално Брчко“ за период од 1. 1. до 31. 12. 2017. године. 

Чланови Владе данас су одбили амандмане на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ које су предложили посланик Адмир Нуковић и посланик Томислав Стјепановић. 

Влада је на данашњој сједници усвојила Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање једног извршиоца за обављање посебних послова у Одјељењу за јавне послове, Приједлог одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ у међуинституционалне радне групе за израду стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ 2018–2022, Приједлог закључка у вези са захтјевом Агенције за статистику БиХ који се односи на потписивање анекса Споразума о преузимању послова, опреме, финансијских средстава и запослених Бироа за статистику Брчко дистрикта БиХ као и Приједлог одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ у радно тијело на државном нивоу.