Влада одржала наставак 38. редовне и 48. ванредну сједницу

14.6.2018. Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на данашњем наставку 38. редовне сједнице одобрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фискалним системима.
2018-06-06-Nastavak_38_RSV

Мато Лучић, директор Дирекције за финансије, казао је да је данашњи одобрени закон предслов за увођење фискалних каса на подручју Дистрикта. 

„Дошло је вријеме да морамо имати закон у примјени од 1. 1. 2019. године и тако ће вјероватно и бити. Ентитети те законе имају и спроводе, а данас је заиста и на Влади створена добра претпоставка да се закон разматра у Скупштини који ће вјероватно проћи. Тај закон нама треба и он одређује односе на тржишту праведније, плаћање порезних обавеза и то је добар инструмент за управљање наплатом пореза у складу са законима који постоје“, казао је Лучић. 

Влада је на данашњој сједници разматрала и Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за април 2018. године. 

Остварени приход у овој години за април мјесец износи 17.725.055,16 КМ док је расход 14.191.907,51 КМ. 

Влада је на данашњој сједници усвојила и Приједлог одлуке о критеријумима за стамбено збрињавање избјеглица и расељених лица која се желе интегрисати на нивоу локалне заједнице за 2018. годину. 

Јелена Никић Дамјановић, шефица Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, казала је да је за ову намјену одобрен износ од 250 хиљада марака. 

„Одобрени износ је 250 хиљада марака и овај програм подразумијева стамбено збрињавање најугроженијих категорија становништва из периода 1991–1996. године, оних који желе овдје да се трајно интегришу. Они морају да испуне све предуслове, а основни услови су да морају имати, без обзира на тренутни правни статус, рјешење о статусу расељеног лица или избјеглице из тог времена, морају имати у власништву грађевинску парцелу на којој су започели стамбену изградњу и на подручју БиХ не могу имати другу стамбену јединицу. Када Влада усвоји ми ћемо расписати јавни позив“, казала је Никић Дамјановић. 

Влада је данас усвојила и Извјештај о раду Инспектората за период И-ИИИ мјесец 2018. године, Приједлог одлуке о именовању члана комисије за одабир корисника донацијских средстава за стамбено збрињавање Рома у 2018. години као и Приједлог закључка о давању сагласности на Нацрт закона о одређивању тијела одговорних за имплементацију протокола о управљању наносом уз оквирни споразум за слив ријеке Саве. 

Влада је на сједници примила к знању Информацију на захтјев посланика Адмира Мујкановића у вези са несретним случајем удара струје запосленог у Дому за старе „Хускић“. 

Влада је данас разматрала и информацију у предмету заштићеног свједока број 854/2017 УН Комитета против тортуре, те је закључено да се информација прослиједи и Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ. 

Влада је на данашњој сједници разматрала и Информацију у вези са пројектом „Санација и реконструкција насипа и уређење корита ријека Тиње, Теке и Ломнице“, те затражила детаљније информације о пројекту с акцентом да се процес под хитно убрза како би се коначно ријешили проблеми мјештана који живе или имају имања у близини наведених ријека. 

На данашњој сједници Влада је одобрила Смјернице за израду нацрта одлуке о висини накнаде за услуге сектора за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ. 

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је одржала и 48. ванредну сједницу на којој је једногласно изгласана Одлука о измјени Одлуке о оснивању ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикта БиХ која се просљеђује Скупштини Брчко дистрикта БиХ.