Влада одржала наставак 38. редовне и 47. ванредну сједницу

8. 6. 2018. На данашњој 38. редовној сједници Влада Брчко дистрикта БиХ разматрала је тачку дневног реда Приједлог одлуке о рјешавању статуса обухвата ријеке Брке након чега је усвојен закључак којим је наложено комисији Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ да припреми приједлог одлуке о рјешавању парцела које се односе на експропријацију земљишта око ријеке Брке.

2018-06-08-Nastavak_38_RSV_i_47_VSV

Дамир Булчевић, главни координатор Владе Брчко дистрикта БиХ, казао је да је комисија од шест чланова имала подијељена мишљења те није могла донијети одлуку о атрактивности земљишта око ријеке Брке.

„Овдје се ради о експропријацији земљишта око корита ријеке Брке гдје је комисија имала подијељена мишљања и није могли донијети одлуку о атрактивности земљишта око ријеке Брке. Влада је поново упутила Дирекцији за финансије и комисији која одлучује о предмету да понуде једно од рјешења, јер у овом моменту Влада је доведена у једну правну несигурност“, казао је Булчевић.

Влада је усвојила Приједлог одлуке о предаји расходованих основних средстава. Влада је на данашњој сједници предложила да се материјал Смјерница за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању у Брчко дистрикту БиХ повуче са дневног реда и упути на коментаре Економско-социјалном савјету као и да се са Савјетом изврше консултације када су у питању Смјернице за израду нацрта одлуке о висини накнаде за услуге Сектора за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ.

Влада је на данашњој сједници одобрила Смјернице за израду нацрта закона за израду буџета за грађане Дистрикта, Смјернице за израду нацрта правилника о класификацији научних области, поља и грана,  Смјернице за израду нацрта правилника о минималним условима за обављање научноистраживачке дјелатности и бављење научноистраживачким радом, Смјернице за израду нацрта правилника о минималним условима за избор у научна звања, Смјернице за израду нацрта одлуке о измјенама и допунама Одлуке о доношењу педагошких стандарда и норматива за основно образовање у Брчко дистрикту БиХ као и Смјернице за израду нацрта закона о измјенама Закона о премјеру и катастру непокретности у дистрикту.

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је усвојила Приједлог одлуке о одобравању приједлога стратешког оквира за реформу јавне управе БиХ 2018–2022. године, Приједлог закључка којим се дају примједбе на Нацрт закона о ваздухопловству БиХ, Приједлог закључка у вези са нацртом споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Турске о обављању доходовне дјелатности издржаваних чланова особља дипломатских мисија и конзуларних канцеларија, Приједлог одлуке о усвајању програма мјера за здравствену заштиту животиња на подручју дистрикта као и Приједлог одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака по извјештају о ревизији финансијског пословања Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања за период од 1. 1. до 31. 12. 2017. године.

Одржана је и 47. ванредна сједница на којој је усвојена Одлука о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним и другим организацијама за 2018. годину у Одјељењу за стручне и административне трошкове, трећи дио.