Одржан наставак 35. редовне сједнице Владе

25. 4. 2017. На наставку 35. редовне сједнице Влада Брчко дистрикта БиХ одобрила је амандмане на Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити Брчко дистрикта БиХ.
2018-04-25-Nastavak_35_RSV

Одобрене су и Смјернице за израду нацрта инструкције о поступку набавке робе, обављању услуга и уступању радова у Брчко дистрикту БиХ. Чланови Владе усвојили су Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ. Именован је тим Владе Брчко дистрикта БиХ за реализацију пројекта „Међусобно повезивање у управљању ризицима од катастрофа у БиХ“.

На данашњој сједници донесен је Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за финансирање планова и програма рада или захтјева мјесних заједница, удружења грађана и фондација. Усвојен је приједлог закључка којим се даје мишљење на Нацрт споразума о сарадњи у области спорта између Министарства цивилних послова БиХ и Министарства образовања, науке и спорта Републике Словеније, као и приједлог закључка у вези с иницијативом за покретање поступка за закључивање споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о сезонском запошљавању бх. радника у Републици Хрватској.