Одржана 34. редовна сједница Владе Брчко дистрикта БиХ

4.4.2018. На 34. редовној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ усвојен је Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу субвенција Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 31. 3. 2018. године, Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу субвенција ЈЗУ "Здравствени центар Брчко", Брчко дистрикта БиХ, за период од 1. 1. до 31. 3. 2018. године као и Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу првог дијела субвенције Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ за трошкове трансплантације органа осигураницима Брчко дистрикта БиХ у 2018. години.
2018-04-04-34_RSV

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Смјернице за израду текста правилника о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног психосоцијалног третмана учиниоца насиља у породици и Смјернице за израду текста правилника о начину и мјесту спровођења заштитне мјере обавезног лијечења од зависности учиниоца насиља у породици.

Усвојене су и Смјернице за израду нацрта правилника о начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за 2018. годину. Усвојен је Приједлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању фактора атрактивности за вриједности непокретности у поступку експропријације за пројекат "Обилазница око Брчког". 

На приједлог Одјељења за јавну безбједност усвојен је Приједлог одлуке о доношењу процјене угрожености Брчко дистрикта БиХ од природних и других несрећа као и Приједлог одлуке о усвајању Студије јачања капацитета отпорности у случају катастрофа територије Брчко дистрикта БиХ. 

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог одлуке о формирању Координационог тијела за надзор над имплементацијом Акционог плана за спровођење Стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма на подручју Брчко дистрикта БиХ за период 2015–2020. као и Приједлог одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ за чланове и замјенике Тијела за надзор над спровођењем Стратегије БиХ за спречавање ширења оружја за масовно уништавање за период 2018–2022. године.

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог закључка о давању сагласности на Нацрт џендер акционог плана БиХ за период 2018–2022. и примила к знању Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за фебруар 2018. године. На данашњој сједници Влада је дала сагласност Одјељењу за здравство за ангажовање једног извршиоца за обављање посебних послова као и Дирекцији за финансије за ангажовање 26 извршилаца. 

Именовани су чланови Интерресорне радне групе за припрему трећег периодичног извјештаја о имплементацији Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима надлежном комитету УН-а.  Примљено је к знању неколико информација о стицању непокретности на приједлог Канцеларије за управљање јавном имовином.