31. редовна сједница: Влада дала сагласност за пројектни задатак израде стратегије развоја

14.2.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ одржала је 31. редовну сједницу на којој је дала сагласност на пројектни задатак за израду нацрта стратегије развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2018–2025. године и упутила га у скупштинску процедуру. Шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу Перо Гудељевић рекао је да је претходна стратегија истекла прошле године те да ће нова бити урађена по јединственој методологији каква се користи у Европској унији, на државном и ентитетском нивоу.

2018-02-14-31_RSV

"При изради пројектних задатака помогао нам је УНДП. Вјерујемо да ће стратегија која ће бити донесена одговорити свом задатку и да ће подстакнути развој Брчко дистрикта у економском, друштвеном, еколошком и просторном смислу", истакао је Гудељевић. Он је навео да је један од недостатака претходне стратегије био недостатак праћења њене реализације.

2017-10-30-Nastavak_27_RSV-Pero_Gudeljevic

"Нова стратегија предвиђа да се у оквиру Канцеларије градоначелника формира нова јединица за стратешко планирање која ће бити инсталирана због боље комуникације и која ће имати специјалан задатак да прати реализацију стратегије развоја и предлаже нове стратегије", додао је Гудељевић.

Чланови Владе усвојили су Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко дистрикта БиХ те одобрили Смјернице за израду нацрта закона о извршењу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину. Изјашњавајући се о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима у Брчко дистрикту БиХ, који је предложио Клуб посланика СНСД-а у Скупштини Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Влада је дала сагласност на нацрт овог закона, те упутила наведени акт у даљу процедуру.

Усвојени су и годишњи планови газдовања шумама у својини Брчко дистрикта БиХ као и у приватној својини за 2018. годину на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Влада Брчко дистрикта БиХ дала је сагласности за одобрење средстава за финансирање наставка лијечења примјеном лијека Blincyto (blinatumomab), а у склопу предтрансплантационе припреме за осигурано лице Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ у укупном износу од 366.867,94 КМ.

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је приједлог закључка у вези са именовањем члана делегације БиХ у име Брчко дистрикта БиХ који ће учествовати у активностима за унапређење сарадње БиХ и Баварске, Приједлог закључка у вези са примјеном измјена и допуна Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ као и Приједлог закључка о давању сагласности на Завршни извјештај о спровођењу Џендер акционог плана БиХ за период 2013–2017. године.

Влада се изјаснила и о Приједлогу за једногодишње продужење оквира развојне помоћи УН за БиХ за период 2015–2019, те примила к знању Информацију о стицању непокретности уз накнаду означене као парцела број 1806/46, к. о. Брчко 2.

На данашњој сједници примљена је к знању Информација о поступцима јавних набавки у периоду октобар–децембар 2017. године те усвојен Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину. Чланови Владе усвојили су одлуке о ангажовању 6 лица за обављање посебних послова у Одјељењу за здравство и остале услуге, једног лица у Одјељењу за јавну безбједност те шест лица у Дирекцији за финансије.