Влада усвојила измјене и допуне Правилника о запошљавању

12.2.2018. На трећем наставку 30. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ усвојен је Приједлог правилника о измјенама и допунама Правилника о запошљавању.

2018-02-12-Nastavak_30_rsv

"На самој сједници Владе градоначелник је интервенисао измјеном у члану 24 која се односи на додатно бодовање. Досад су са три бода додатно бодовани кандидати породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, а данашњом измјеном уводе се два додатна бода за оне кандидате који на кућној листи у свом домаћинству имају незапослене или пензионисане чланове као и два додатна бода на самохране родитеље", истакао је шеф Одјељења за стручне и административне послове Срђан Блажић. Он је додао да се остале измјене Правилника односе на детаље техничке природе који ће прецизирати одређене правне норме како би избор кандидата био што ефикаснији.

2018-02-12-Nastavak_30_rsv-Srdjan_Blazic

"У дијелу допуна правилника који се односи на тајност података сада се јасно прецизира да увид у те податке имају, осим чланова комисије за запошљавање, и Апелациона комисија, суд и друге институције које се баве спровођењем законитости поступка", објаснио је Блажић.

На данашњој сједници примљен је к знању Извјештај о утрошку средстава гранта за бањско-климатско лијечење Удружењу пензионера Републике Српске и Удружењу пензионера ПИО/МИО Федерације БиХ. Наташа Стевановић, шеф Пододјељења за социјалну заштиту, истакла је да је према достављеном извјештају удружења, којима је Влада исплатила грантове од по 50 000 конвертибилних марака, у просјеку по једном пензионеру за бањско-климатско лијечење утрошено око 550 КМ.

"Удружење пензионера Републике Српске на бањско-климатско лијечење је послало 91 пензионера док је Удружење пензионера Федерације БиХ на бањско-климатско лијечење упутило 98 пензионера, с тим да је остатак новца издвојило само Удружење", истакла је Наташа Стевановић.

Чланови Владе одобрили су Смјернице за израду упутства о раду Пореске управе Брчко дистрикта БиХ као и Смјернице за израду нацрта правилника о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на доходак.

Усвојен је и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ у Агенцију за лијекове БиХ. Усвојен је и закључак којим је наведено да ће се Влада Брчко дистрикта БиХ обратити ентитетским министарствима како би се водило рачуна да се приликом именовања обезбиједи принцип ротације. Усвојена је и Одлука о именовању запосленог Одјељења за комуналне послове за члана Радне групе за енергетску ефикасност.

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог одлуке о давању сагласности за ангажовање пет лица за потребе Одјељења за образовање за обављање привремених и повремених послова.