Влада усвојила Главни оперативни план одбране од поплава

7.1.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је, у наставку 30. редовне сједнице, Приједлог одлуке о усвајању Главног оперативног плана одбране од поплава Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину, на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Главним оперативним планом одбране од поплава утврђује се организација, начин и поступак вршења одбране од поплава и леда на подручју Брчко дистрикта БиХ на којем су изграђени заштитни водопривредни објекти и на подручју Брчко дистрикта БиХ на којем не постоје поменути објекти.

2018-02-07-Nastavak_30RSV

Шеф Одјељења Саша Танић истакао је да је израда оперативног плана редовна обавезна активност Одјељења те да он суштински није промијењен у односу на претходну годину.

2018-02-07-Nastavak_30RSV-Sasa_Tanic

"На сједници Владе смо усвојили закључак којим смо формирали комисију у чијем су саставу, осим шефа Одјељења за пољопривреду и замјеник градоначелника, директор Дирекције за финансије те шеф Одјељења за јавну безбједност. Комисија ће се бавити разрађивањем процедура како би био олакшан посао у случају кризних ситуација и како бисмо били спремни у случају неке елементарне непогоде. Разговараћемо и о могућностима да средства у оквиру буџетских резерви намјенски позиционирамо за кризне ситуације како не бисмо имали проблема ако би нас задесила ванредна ситуација", истакао је Танић.

Чланови Владе усвојили су Приједлог одлуке о давању сагласности на текст Акционог плана спровођења Стратегије интегрисаног управљања границом у БиХ за 2018. годину.

Усвојен је Приједлог одлуке о допуни Одлуке о именовању замјеника члана тимова за имплементацију пројеката „Пројекат стамбене обнове“, „Пројекат реконструкције стамбеног фонда“ и „Пројекат ЦЕБ II Л/Д 1789 (2013)“ – Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђења јавних стамбених рјешења, на приједлог Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања. Чланови Владе усвојили су Приједлог одлуке о именовању члана Савјета за науку БиХ.

Влада Брчко дистрикта БиХ дала је сагласност за ангажовање два извршиоца у Одјељењу за јавну безбједност за обављање посебних послова те једног извршиоца у Кабинету градоначелника.

Усвојен је Приједлог одлуке о разрјешењу дужности чланова и замјеника чланова Полицијског одбора као и приједлози одлука о именовању чланова и замјеника чланова Полицијског одбора те чланова и замјеника из реда државних службеника.

Сједница Владе је прекинута код расправе о Нацрту стратегије за борбу против корупције Брчко дистрикта БиХ 2018–2019. године и акционог плана за имплементацију стратегије и биће настављена 9. фебруара 2018. године.