Усвојен Закон о измјенaма и допунама Закона о високом образовању

1.2.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ окончала је данас 29. редовну сједницу на којој је усвојила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ.
2018-02-01-29_i_30_RSV-1

Шеф Одјељења за образовање Сенад Османовић рекао је да је измјенама и допунама омогућено усаглашавање законодавства Брчко дистрикта БиХ са препорукама Агенције за акредитацију БиХ.

2018-02-01-29_i_30_RSV-Senad_Osmanovic 

"Слиједи доношење низа правилника којим ће бити омогућено законско дјеловање постојећих приватних универзитета у Брчком тако да не буде правних нејасноћа. Инспекцијски надзор биће већи, а самим тим и контрола квалитета и спровођење наставе", истакао је Османовић. Он је најавио да ће Одјељење за образовање у наредном периоду радити на елаборату и оснивању јавне високошколске установе са сједиштем у дистрикту чији ће оснивач бити Брчко дистрикт БиХ.

"Ми смо засебна административна јединица и цијенимо да заслужујемо имати јавни универзитет. Начине и моделе на које ћемо то остварити још ћемо усагласити", додао је Османовић. 

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је започела и 30. редовну сједницу на којој је усвојен Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним организацијама за 2018. годину у Одјељењу за стручне и административне послове, то јест Пододјељењу за подршку мјесним заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана.

Шеф Одјељења Срђан Блажић рекао је да се ради о удружењима проистеклим из рата и неколико мјесних заједница који нису у претходној години добили грант за редован рад зато што су, како је навео, раније добијена средства правдали послије крајњег рока, односно 30. јуна.

2018-02-01-29_i_30_RSV-Srdjan_Blazic

"Припремили смо у најкраћем могућем року приједлог утрошка средстава како би новац могао што прије лећи на рачун удружења и како би они могли успоставити нормално функционисање. За укупно 13 удружења и мјесних заједница издвојили смо износ од 160 000 КМ", рекао је Блажић.

Чланови Владе усвојили су и Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о одузимању незаконито стечене имовине као и Смјернице за израду нацрта одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности у Брчко дистрикту БиХ за 2018. годину. Влада је усвојила и Приједлог одлуке о именовању Радне групе за израду стратегије са исељеништвом Брчко дистрикта БиХ као и Приједлог одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ у пројектни одбор Пројекта "Дијаспора за развој". Усвојен је и Приједлог одлуке о начину изражавања ставова представника Владе и органа јавне управе именованих у радна тијела на државном нивоу.