Наставак 29. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ

24.1.2017. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је данас, у наставку 29. редовне сједнице, Приједлог одлуке о висини накнаде за рад предсједнику и члановима Савјета за рачуноводство и ревизију Брчко дистрикта БиХ.

2018-01-24-29_RSV-nastavak

Одобрене су и Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ. Информација о пијаци Аризона д.о.о. Сантовац враћена је на дораду, а о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ Влада се није изјаснила јер сједници није присуствовала шефица Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове која има афирмативни глас.