Трећи наставак 29. редовне сједнице

10. 1. 2018. –  Данас је на трећем наставку  29. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ усвојено:

 

2017-11-27-28_RSV-nastavak_i_29_VSV
  • АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА РОМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2017–2020. ГОДИНЕ 
  • НАЦРТ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
  • НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
  • НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ.