Одржан наставак 28. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ

4.12.2017. Влада Брчко дистрикта БиХ у наставку 28. редовне сједнице усвојила је Приједлог закључка у вези са израдом нацрта стратегије запошљавања у БиХ за период 2017–2020. година. Усвојен је и Приједлог закључка у вези са нацртом плана о смјерницама политика тржишта рада и активним мјерама запошљавања у БиХ за 2017. годину као и Приједлог закључка у вези са иницијативом за оснивање међународних института за развој одрживих технологија на простору Југоисточне Европе са мисијом "Наука за мир".
2017-11-23-Nastavak_28_RSV

Разматрајући Информацију о реализацији изградње петнаест индивидуалних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Брчко дистрикту БиХ Влада је дала сагласност за 11 корисника за које су прибављени локациони услови за започету изградњу индивидуалних стамбених објеката.

Влада је примила к знању и Информацију у вези са препоруком омбудсмана за људска права у вези са жалбом једног лица, а у вези са реализацијом Пројекта стамбеног збрињавања Рома и усвојила закључак да надлежна одјељења покушају изнаћи начин за рјешење проблема.

Влада Брчко дистрикта БиХ је усвојила Извјештај о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за септембар мјесец, након уведене праксе мјесечног извјештавања Владе о реализацији буџета.

Дискусија коју су водили чланови Владе тицала се лоше реализације капиталног буџета, која траје већ неколико година. Чланови Владе су се договорили да након извјештаја недавно форимираног координационог органа, које би према Влади требало да изађе са пресјеком стања и евиденцијом проблема у реализацији капиталних пројеката као и деветомјесечног извјештаја о реализацији капиталног буџета по одјељенима, одрже тематску сједницу гдје ће предложити мјере и приједлоге како би реализација капиталног буџета била ефикаснија.