Одржана 23. ванредна сједница Владе Брчко дистрикта БиХ

8.11.2017. Влада Брчко дистрикта БиХ на 23. ванредној сједници примила је к знању Информацију у вези са испуњењем мјера из Акционог плана за спровођење мјера из Реформске агенде за период 2015–2018. године као и Информацију у вези са испуњавањем мјера из Средњорочног програма приоритета Брчко дистрикта БиХ у процесу европских интеграција за период 2015–2020. година. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је закључак да у року од 15 дана на тематском колегијуму сва одјељења и институције детаљније размотре обавезе које имају и идентификују евентуалне застоје у испуњавању обавеза. 
2017-11-08-23-VSV

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантови непрофитним и другим организацијама за 2017. годину у Одјељењу за стручне и административне послове, Пододјељење за подршку мјесним заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана – пети дио, за 45 организација у износу од око 200 000 КМ.

Усвојен  је и Програм утрошка средстава са позиције грантови непрофитним и другим организацијама за 2017. годину у Одјељењу за стручне и административне послове, Пододјељење за подршку мјесним заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана, по јавном позиву. За ове намјене из буџета Одјељења издвојено је 186 000 КМ, од чега је 50% средстава упућено организацијама које се баве питањима младих, а 50% осталим организацијама. 

У наставку 27. редовне сједнице Влада Брчко дистрикта БиХ примила је к знању Информацију о трошењу јавних средстава по основу грантова и субвенција у периоду од 2014. до 2017. године, на приједлог Дирекције за финансије. Уз предложене препоруке које су садржане у Информацији Влада Брчко дистрикта БиХ је усвојила и закључак којим се налаже хитно нормативно уређење додјеле грантова и контрола трошења истих.

Чланови Владе разматрали су и Информацију о реализацији пројекта "Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења – радни назив ЦЕБ II пројекат".