Влада усвојила Програм утрошка средстава за субвенционисање трошкова електричне енергије

11.10.2017. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је, на 19. ванредној сједници, Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава – социјално програмске мјере субвенционисања дијела трошкова за утрошену електричну енергију за посебне категорије становништва са пребивалиштем у Брчко дистрикту БиХ за 2017. годину у износу од 700 000 КМ.
2017-10-11-19_VSV

Усвојен је и Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава текућих грантова у 2017. години у Одјељењу за јавну безбједност као и Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава са позиције "Грантови НВО за суфинансирање деминирања, НВО које су потписале меморандум о сарадњи са Одјељењем за јавну безбједност и организацијама које су регистроване за спрoвођење пројеката из области заштите, спасавања и повећања безбједности у областима од општег друштвеног интереса".

Чланови Владе усвојили су на наставку 26. редовне сједнице Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ као и Правилник о заузимању јавних површина привременим грађевинама.