Влада усвојила одлуке о изради 12 регулационих планова

17.7.2017. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је на 17. ванредној сједници, на приједлог Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове, одлуке о приступању изради 12 регулационих планова и то за: Колобару I, Колобару II, Кланац, Ријеке I, извориште воде Плазуље I, стамбено насеље Еш, стамбено насеље Мераје, стамбено насеље Грчица, урбано подручје Горњи Рахић, стамбено насеље Српска варош, стамбено насеље Ивици и стамбено насеље Мујкићи II.
2017-07-17-17_VSV-1

Шефица Одјељења Свјетлана Чивчић рекла је да постоји неколико разлога за доношење поменутих регулационих планова. Од 12 усвојених, њих пет су нови или су истекли.

2017-07-17-17_VSV-2

„Осталих седам планова су рађени ради израде кружних токова на подручју дистрикта Брчко, док су у појединим регулационим плановима уочени недостаци. Наилазили смо и на проблеме и примједбе грађана, што смо сада покушали да исправимо“, истакла је Свјетлана Чивчић.

Одлуке које су донесене на данашњој сједници Владе биће упућене у скупштинску процедуру.