Влада усвојила измјене Закона о просторном планирању и грађењу

19. 5. 2017. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је на деветој ванредној сједници Одлуку о одобравању Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о просторном планирању и грађењу, који ће бити упућен у скупштинску процедуру по хитном поступку.
2019-05-19-9_VSV

Свјетлана Чивчић, шефица Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове, истакла је да је Влада недавно усвојила измјене поменутог закона које су се односиле на измјену члана закона који омогућава да се продужи вријеме трајања постојећој просторно-планској документацији. "Данас се, пошто процедура усвајања измјена тог закона није завршена и закон није усвојен на скупштини, указала потреба да се он додатно измијени. Ради се о измјени члана 107 гдје уз захтјев за издавање одобрења за грађење за постављање привремених грађевина на јавним површинама, што се односи на киоске, љетње баште, забавне паркове, пластенике, стакленике и слично, инвеститор прилаже уговор о закупу јавне површине ради постављања привремене грађевине. До сада нисмо имали могућности да подносиоци захтјева, односно грађани, када желе да поставе привремени објекат, а на основу закупа са Канцеларијом за управљање јавном имовином, прибаве одобрење за грађење оваквих грађевина", објаснила је шефица Чивчић.