Влада одобрила Информацију о стању у привреди

17.5.2017. Влада Брчко дистрикта БиХ примила је к знању Информацију о стању привреде на подручју Брчко дистрикта БиХ са освртом на ефекте подстицаја који се исплаћују привредним субјектима.
2017-05-17-Nastavak_13_RSV-1

Шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу Перо Гудељевић истакао је да ова информација садржи велики број статистичких података те да је закључак који доминира такав да износ новчаних средстава која се кроз разне програме и законе исплаћују привредним субјектима не кореспондира са повећањем броја запослених у дистрикту.

2017-05-17-Nastavak_13_RSV-Pero_Gudeljevic

"Благи пораст запослености постоји, али је он миноран у односу на средства која се издвајају, а то је у просјеку око осам и по милиона марака годишње у последњих седам година, само у области привреде. Акценат у приједлозима мјера за побољшање стања у привреди је стављен на потребу оснивања пословних зона, а Одјељење већ ради на изради закона којим би ова област била регулисана. Један од приједлога је и активирање Закона о јавно-приватном партнерству на основу којег је у Брчком реализована само једна инвестиција", истакао је Гудељевић. Он је додао да Влада треба да преузме проактивну улогу и направи списак великих пројеката који би се могли имплементирати овим моделом. Гудељевић је нагласио да је потребно уредити и област пословних иницијатива те поново успоставити развојну агенцију коју је Брчко дистрикт БиХ раније имао, а путем које би могао аплицирати за одређена средства Европске уније. Ова агенција би била стручно тијело које би реализовало Стратегију развоја Брчко дистрикта БиХ која ће ускоро бити ревидирана.

Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњем засједању, на приједлог Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, примила је к знању и Информацију о реализовању Програма за отклањање и ублажавање последица насталих елементарним непогодама у периоду април, мај и август 2014. године на стамбеним, инфраструктурним и водопривредним објектима на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Чланови Владе примили су к знању и Информацију о систему стационарног саобраћаја у Брчком и протоку саобраћаја у градском подручју Брчко дистрикта БиХ са приједлогом мјера за побољшање тог стања у наредном периоду.

Усвојена је Одлука о усвајању Програма мјера за здравствену заштиту животиња на подручју Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину као и Смјернице за израду одлуке о установљавању и утврђивању граница ловишта на подручју Брчко дистрикта БиХ, на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду.