Влада усвојила Смјернице за израду нацрта закона о раду Брчко дистрикта БиХ

19.4.2017. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је, у наставку 12. редовне сједнице, Програм рада Владе за 2017. годину.

2017-04-19-12_RSV-2

Чланови Владе усвојили су и амандмане на Приједлог закона о допунама Закона о порезу на доходак. Усвојене су и Смјернице за израду нацрта закона о раду Брчко дистрикта БиХ као и Смјернице за израду нацрта о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити Брчко дистрикта БиХ. Чланови Владе Брчко дистрикта БиХ усвојили су Смјернице за израду нацрта правилника о начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за 2017. годину.