Засједала Влада Брчко дистрикта БиХ

18.4.2016. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је у наставку 11. редовне сједнице Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима. Отворена је и 12. редовна сједница на којој је примљена к знању информација Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ у вези са стечајним поступком над стечајним дужником ДД "Нови Бимекс", Брчко дистрикт БиХ.

2017-04-18-12_RSV-3

Влада Дистрикта усвојила је закључак на основу којег ће, на приједлог Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ, Дирекција за финансије исплатити одређени износ средстава како би стечајни поступак био настављен. Истим закључком покреће се иницијатива за смјену стечајног управника у овом поступку и именовање новог. Дванаеста редовна сједница Владе биће настављена 19. априла 2017. године у 8.00 часова.