Завршена 11. редовна сједница Владе Брчко дистрикта БиХ

10.04.2017. –  Данас, на првом наставку 11. редовне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ, усвојено je сљедеће:

  • Одлука о именовању Комисије за признавање докумената из високог образовања
2017-04-10-11_RSV
  • Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора о дјелу између Брчко дистрикта БиХ и Франка О. Баумајстера из Њемачке
  • Одлука о именовању представника Владе Брчко дистрикта БиХ за члана Одбора за јавне набавке Босне и Херцеговине
  • Одлука о именовању члана радног тијела у сврху детаљне анализе распореда и утрошка средстава Фонда за повратак БиХ, као и о дуговањима према Фонду и пројектима који се реализују
  • Одлука о именовању члана и замјеника члана Управног одбора пројекта „Опоравак МСП у подручјима погођеним поплавама и јачање њихове конкурентности на бази партнерства за локални економски развој“.
2017-04-10-11_RSV-2
Влада Брчко дистрикта БиХ је усвојила Извјештај о раду Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ за 2016. годину, као и Извјештај о извршењу Буџета Брчко дистрикта БиХ I – XII 2016. године који ће бити прослијеђен у Скупштину Дистрикта.
 
На Нацрт споразума Савјета министара БиХ и Владе Републике Француске о запошљавању чланова породице дипломатских и конзуларних представника Влада Дистрикта је дала сагласност чиме је окончала 11. редовну сједницу.