Започела девета редовна сједница Владе Брчко дистрикта БиХ

15.3.2017. Данас је на започетој 9. редовној сједници Владе Брчко дистрикта БиХ усвојено сљедеће:

  • Извод из тонског записа са 7. ванредне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ
2017-03-15-9_RSV
  • Одлука о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије Брчко дистрикта БиХ о извршеном попису сталних средстава, ситног инвентара, свих врста залиха материјала и роба, стања новчаних средстава, потраживања и обавеза на дан 31. 12. 2016. године
  • Приједлог Одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ у Радну групу Савјета министара БиХ за израду нацрта стратегије БиХ за борбу против ширења оружја за масовно уништење
  • Приједлог одлуке о промјени намјене јавног добра (откуп земљишта ради формирања урбанистичке парцеле, број: 30-000148/15)
  • Приједлог одлуке о промјени намјене јавног добра (откуп земљишта ради формирања урбанистичке парцеле, број: 30-000132/15)
  • Приједлог одлуке о промјени намјене јавног добра (откуп земљишта ради докомплетирања парцеле, број: 30-000288/14).

Влада Брчко дистрикта БиХ је на приједлог Одјељења за здравство и остале услуге одобрила Смјернице за израду закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити Брчко дистрикта БиХ.

На приједлог Одјељења за привредни развој, спорт и културу Влада је усвојила Одлуку о Програму утрошка средстава текућих грантова у Одјељењу за привредни развој, спорт и културу за 2017. годину – I дио.

Наставак 9. редовне сједнице Владе је заказан за наредну сриједу.