Одржан наставак осме редовне сједнице Владе Брчко дистрикта БиХ

9.3.2017. У наставку осме редовне сједнице Влада Брчко дистрикта БиХ одобрила је Смјернице за израду нацрта одлуке о утврђивању радних мјеста од посебног значаја у Одјељењу за јавну безбједност. У току поступка примјене донесене одлуке и процеса израде новог организационог плана Одјељења за јавну безбједност дошло је до извјесних промјена у организацији Пододјељења за заштиту и спасавање које за резултат имају потребу формирања нових радних мјеста и промјене назива и овлашћења постојећих радних мјеста.

2017-03-09-Nastavak_8_RSV

Чланови Владе усвојили су Приједлог закључка на примједбе у вези са Нацртом одлуке о усвајању политике развоја информационог друштва БиХ за период 2017–2021. године. На приједлог Одјељења за здравство и остале услуге разматран је захтјев Министарства цивилних послова БиХ о ратификацији Протокола уз Конвенцију о присилном раду из 1930. године.

Влада Брчко дистрикта БиХ примила је к знању Информацију у вези са предметима у којима је неопходно спровести поступак промјене намјене јавног добра. Усвојен је извјештај Европске комисије за борбу против расне дискриминације и свих облика нетолеранције након обављене мониторинг посјете БиХ.

Осма редовна сједница Владе Брчко дистрикта БиХ биће настављена сутра 10. марта 2017. године у 8.00 часова.