Одржана 41. редовна сједница Владе

4.7.2018. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је на 41. редовном засједању Нацрт закона о измјени и допуни Закона о висини стопе затезне камате. Овај закон биће упућен у даљу скупштинску процедуру.

dijana_glisic1

Након дуже расправе о Нацрту закона о измјени и допуни Закона о јавној имовини у Брчко дистрикту БиХ који је предложила Канцеларија за управљање јавном имовином, чланови Владе усвојили су закључак којим се даје задужење Канцеларији за управљање јавном имовином, Законодавној канцеларији, Правобранилаштву и Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ да амандмане на Закон које је уложио шеф Одјељења за јавну безбједност кроз законом прописану процедуру уврсте у приједлог измјена Закона те да исти, уз све сагласности, доставе на наредно засједање Владе Брчко дистрикта БиХ.

Директорка Дијана Глишић објаснила је да се измјене које је доставила Канцеларија за управљање јавном имовином тичу закупа јавних површина у сврху постављања објеката привременог карактера.

"Измјене које су амандманима предложене на самој сједници Владе односе се на могућност продужења закупа пословног простора на дужи период оним закупцима који су у ранијем периоду редовно измиривали обавезе према уговору о закупу", објаснила је Дијана Глишић.