Јавна расправа о Нацрту закона о допуни Закона о својини и другим стварним правима Брчко дистрикта БиХ

22.6.2018. Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на првом наставку 31. редовне сједнице одржаном 20. јуна 2018. године, донијела је одлуку о одржавању јавне расправе о Нацрту закона о допуни Закона о својини и другим стварним правима Брчко дистрикта БиХ која ће се одржати 5. јула 2018. године у просторијама велике сале Скупштине Брчко дистрикта БиХ са почетком у 12.00 часова. 

Након спроведене јавне расправе Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ сумираће резултате комплетне расправе и поднијети Скупштини извјештај са приједлозима и мишљењима.

Предложени текст Закона преузмите ОВДЈЕ.