Презентовани пројекти Мисији Свјетске банке

9.3.2018. Мисија Свјетске банке борави у техничкој посјети Босни и Херцеговини. Сврха посјете је дискусија са релевантним заинтересованим странама о дјелокругу предложеног Регионалног програма за интегрисани развој коридора ријака Саве и Дрине, иницијативе о којој се разговара у контексту Комисије за слив ријеке Саве.
2018-03-09-Sastanak_Svjetska_banka-3
2018-03-09-Sastanak_Svjetska_banka-2

Представници Свјетске банке данас су посјетили и Владу Брчко дистрикта БиХ, гдје су одржали вишечасовни састанак са градоначелником Синишом Милићем, његовим замјеником Антом Домићем и представницима одјељења и институција.

У оквиру радног дијела састанка Брчко дистрикт БиХ је презентовао пројектне приоритете у вези са имплементацијом наведеног програма који су подијељени у пет области: управљање поплавама, управљање чврстим отпадом, техичка помоћ, развој Луке и област транспорта, са циљем сарадње која ће дати конкретне резултате које ће као напредак у квалитетнијем животу осјетити сви грађани дистрикта.

2018-03-09-Sastanak_Svjetska_banka-1

За вријеме посјете Свјетске банке Босни и Херцеговини теме разговора су биле државне водне стратегије, акциони планови и приоритетне интервенције које могу да допринесу агенди регионалне сарадње и развоју интегрисаног програма за коридор ријека Саве и Дрине. 

Мисију предводи г. Хавијер Зулета (виши стручњак за управљање водним ресурсима и вођа тима) те г. Игор Паланџић (стручњак за водне ресурсе и замјеник вође тима), Мирјана Карахасановић (виши оперативни официр), г. Гај Алерт (консултант за управљање ријечним сливовима) и гђа Труи Пола Ајтендеил (консултант за управљање водним ресурсима).