Одјељењe за расељена лица, избјеглице и стамбена питања расписало је јавни позив, ОДЛАЖЕ СЕ

17.7.2017. Одјељењe за расељена лица, избјеглице и стамбена питања Владе Брчко дистрикта БиХ расписало је јавни позив избјеглицама из БиХ, расељеним лицима у БиХ и повратницима за подношење захтјева за обнову индивидуалних стамбених објеката с циљем повратка у Брчко дистрикт Босне и Херцеговине.

Помоћ у обнови и повратку избјеглицама, расељеним лицима и повратницима додјељује се у оквиру имплементације пројеката обнове индивидуалних стамбених објеката избјеглица из БиХ,  расељених лица и повратника у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: обнова стамбених јединица), који се финансира из Буџета Брчко дистрикта БиХ у 2017. годину, а у оквиру обезбијеђених средстава у износу од 500.000,00 КМ.

Јавни позив се одлаже до усвајања Програма утрошка средстава текућих грантова у 2017. години у Одјељењу за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, од стране Владе Брчко дистрикта БиХ.