Конкурси

КатегоријеДатотеке

ДокументиДодато

Уреди по : Имену | Датуму | Популарности [ растуће ]
Јавни конкурс за пријем у радни однос
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У
КАНЦЕЛАРИЈИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Кабинет градоначелника
  •  Секретарица замјеника градоначелника
Инспекторат
Одсјек инспекције заштите здравља и околине
  • Фитосанитарни инспектор

НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ, РАДИ ЗАМЈЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНИКА, НАЈДУЖЕ ДО 2 (ДВИЈЕ) ГОДИНЕ У
Инспекторату
Одсјек инспекције дјелатности

  • Комунални инспектор

Конкурс је отворен од дана објављивања на wеб страници Владе Брчко дистрикта БиХ и траје до 7. 8. 2017.

Све информације у вези с Конкурсом могу се добити у Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељењу за људске ресурсе, на телефонском броју 049 / 240-655.

 


Јавни конкурс за пријем у радни однос
НА МАНДАТНИ  ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одбор за запошљавање

  • Стални члан Одбора

Конкурс је отворен од дана објављивања на веб-страници Владе Брчко дистрикта БиХ и траје до 2.8.2017. године.

Све информације у вези са Конкурсом могу се добити у Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељењу за људске ресурсе, на телефонском броју 049  240-655.


respa_sr
Конкурси
Заказани интервјуи
pitanjazaposljavanjesr
Резултати интервјуа
Обрасци
Јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ
Обавјештења