Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove

There are no translations available.

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za imovinsko pravne poslove nadležno je da:

  • Rješava imovinsko- pravne odnose sa fizičkim i pravnim licima na nekretninama po zahtjevu fizičkih ili pravnih lica ili po službenoj dužnosti,

  • Sprovodi postupke eksproprijacije i uzurpacije nekretnina kao i druge prvostepene upravne postupke u skladu sa Zakonom,
  • Priprema prijedloge prvostepenih upravnih rješenja,

  • Priprema nacrte zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjeljenja,

  • Sprovodi odluke i akte Vlade i Skupštine iz nadležnosti Pododjeljenja.

 
Издавање еколошких дозвола

Инвеститор ''БРЧКО ГАС'' д.о.о. из Брчког упутио је Захтјев за издавање еколошке дозволе Одјељењу за просторно планирање и имовинско – правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ за ауто сервис са лакирницом на локацији у Зони рада и индустрије, Бијељинска цеста бб, Брчко дистрикт БиХ.
Позивамо све заинтересоване да учествују у јавној расправи која ће се одржати у понедељак 24.07.2017. године, са почетком у 11,00 сати у просторијама МЗ Илићка, Брчко дистрикт БиХ.
Ваша мишљења, приједлоге и примједбе на предметни Захтјев можете изложити на јавној расправи, или у писменом облику доставити до 24.08.2017. године на адресу:
Влада Брчко дистрикта БиХ,
Одјељење за просторно планирање и
имовинско – правне послове,
Булевар Мира бр. 1,
76 100 Брчко.