Pododjel za veterinarstvo

There are no translations available.

Djelokrug rada:

Po Zakonu o veterinarstvu (''Službeni glasnik BiH'' broj 34/02):

 • Publikovanje veterinarskih certifikata, uputstava i potvrda;
 • Veterinarski pregledi proizvoda, sirovina prehrambenih proizvoda i njihovo obilježavanje, kao i veterinarski pregledi stočne hrane, vode za napajanje životinja i otpadaka u proizvodnji, skladištenju i prometu radi obezbjeđivanja zdravstvene ispravnosti;
 • Praćenje i kontrola trgovine i upotrebe lijekova u veterinarskoj medicini;
 • Kontrola efikasnosti i štetnosti lijekova;
 • Kontrola zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda, otpadaka i stočne hrane, životinjskog sjemena, jajnih ćelija i embriona, kao i vode za napajanje životinja;
 • Vođenje registra životinja i objekata na regionalnom i nacionalnom nivou u skladu sa propisima;
 • Osposobljavanje jedinica za prvu veterinarsku pomoć civilne zaštite;
 • Obezbjeđivanje izvođenja kontrole imunosti;
 • Obezbjeđivanje izvođenja i organizacija praćenja ostataka štetnih materija u prehrambenim proizvodima;
 • Obezbjeđivanje izvođenja i organizacija praćenja ostataka štetnih materija kod životinja i stočne hrane;
 • Uvođenje i razvijanje informacionog sistema u veterinarstvu BiH.