Srednje obrazovanje

There are no translations available.

U sistemu srednjeg obrazovanja realizuju se stručni programi i programi za sticanje opštih znanja potrebnih za opitmalan intelektualni, fizički, moralni i društveni razvoj pojedinca, u skladu sa njegovim mogućnostima i sposobnostima kojima može da doprinese stvaranju društva zasnovanog na vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava te doprinese njegovom ekonomskom razvoju koji će osigurati bolji životni standard i zdraviju životnu sredinu za sve njene građane.

Opšti ciljevi obrazovanja zasnovani su na opšteprihvaćenim univerzalnim vrijednostima demokratskog društva, te vlastitim vrijednostima sistema zasnovnim na specifičnostima nacionalne, istorijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koje žive u BiH i Brčko Distriktu. Sticanjem ovog nivoa obrazovanja omogućava se dalje obrazovanje i školovanje ili uključivanje u rad svim učenicima pod jednakim uslovima uz poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda sa jednakim mogućnostima izbora zanimanja i uključivanja u evropske obrazovne sisteme u kojima se podstiče cjeloživotno učenje, ekonomski razvoj i uključivanje u evropske integracije.

 
Запошљавање у образовању
zakazaniintervjuisr
rezultatiintervjuasr
Важни акти Одјељења за образовање
Икона датотеке 2017-04-12- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoskolskih kvalifikacija
Икона датотеке ОО- Правилник о измјенама и допунама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке 2016-11-02- Правилник о измјенама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке ОО-Правилник о запошљавању у образовним институцијама Брцко дистрикта БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о начину вођења матичних књига и евиденција о издатим дипломама и додацима диплома
Икона датотеке ОО- Правилник о поступку за оцјену услова за оснивање и почетак рада високошколских установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају јавних исправа које издаје акредитована и лиценцирана високошколска установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења евиденције наставника, сарадника и осталих запослених у високошколској установи на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења Регистра високошколских установа на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају Уговора о студирању