Predškolsko i osnovno obrazovanje

There are no translations available.

Opšti ciljevi obrazovanja proističu iz opšteprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sustava utemeljenih na posebnostima nacinalnog, povijesnog, kulturnog i vjerskog nasljeđa naroda i nacionalnih manjina koje žive u Bosni i Hercegovini.

Svrha odgoja i obrazovanja u savremenom društvu je poticanje i ostvarivanje povoljnih prilika za razvoj ljudskog bića tijekom čitavog života, a čiji je smisao cjelovito osobno sudjelovanje u intelektualnom, osjećajnom, tjelesnom, moralnom i duhovnom djelovanju koje upućuje pojedinca na ostvarivanje visoke kvalitete života.

Obrazovanje također ima svrhu da kroz optimalni tjelesni, moralni i društveni razvoj pojedinca, sukladno njegovim mogućnostima i sposobnostima doprinese stvaranju društva utemeljenog na vladivini zakona i poštovanju ljudskih prava, te doprinese njegovom razvoju i osiguranju boljeg životnog standarda.

Pododjel za predškolsko i osnovno obrazovanje odgovoran je da predškolsko obrazovanje usklađuje sa naučnim dostignućima koja osiguravaju najmlađoj populaciji uvjete za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Odgovorno je za odgoj i osnovno obrazovanje učenika normalnog fizičkog i psihičkog razvoja i učenika sa smetnjama u psihičkom i/ili fizičkom razvoju, osnovno muzičko obrazovanje i dodatno obrazovanje posebno nadarenih učenika.

Priprema učenike osnovnih škola za daljnje stručno i opće obrazovanje, provodi politiku i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata.

 
Запошљавање у образовању
zakazaniintervjuisr
rezultatiintervjuasr
Важни акти Одјељења за образовање
Икона датотеке 2017-04-12- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoskolskih kvalifikacija
Икона датотеке ОО- Правилник о измјенама и допунама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке 2016-11-02- Правилник о измјенама правилника о запошљавању у образовним институцијама БД БиХ
Икона датотеке ОО-Правилник о запошљавању у образовним институцијама Брцко дистрикта БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о начину вођења матичних књига и евиденција о издатим дипломама и додацима диплома
Икона датотеке ОО- Правилник о поступку за оцјену услова за оснивање и почетак рада високошколских установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају јавних исправа које издаје акредитована и лиценцирана високошколска установа
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења евиденције наставника, сарадника и осталих запослених у високошколској установи на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају, поступку уписа и начину вођења Регистра високошколских установа на подручју БД БиХ
Икона датотеке ОО- Правилник о садржају Уговора о студирању