Саопштење Одјељења за стручне и административне послове 19.2.2016.

У складу са директивама Европске уније из области јавних набавки, Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) те Упутством о допунама Упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему „е-Набавке“ („Службени гласник БиХ, број 53/15) прописано је да уговорни органи у 2016. години морају објавити тендерску документацију на веб-страници www.ejn.gov.ba за најмање 30% поступака јавних набавки.
Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке је, уз сагласност и подршку градоначелника Брчко дистрикта БиХ, приступило припремама да, од 1. марта 2016. године, тендерска документација за све поступке јавних набавки за које је предвиђено објављивање обавјештења о набавци буде постављена на наведену веб-страницу и да буде доступна потенцијалним понуђачима без надокнаде.

За све поступке јавних набавки за које је предвиђено објављивање обавјештења о набавци који ће бити покренути од 1. марта 2016. године, достава тендерске документације вршиће се тако што  ће иста бити објављена на порталу „е-Набавке“ на веб-страници www.ejn.gov.ba у складу са подзаконским актом који уређује начин објављивања тендерске документације, преузимања исте те достављања захтјева за објашњење и одговора на наведене захтјеве.

Стога, позивамо све заинтересоване понуђаче да изврше регистрацију на наведеном порталу како би тендерску документацију од 1. 3. 2016. године могли преузимати бесплатно.

Постављање захтјева за објашњење тендерске документације и преузимање одговора у вези са захтјевом биће могуће, такође, искључиво путем веб-портала www.ejn.gov.ba.

Циљ овог дјеловања је да се обезбиједи максимална транспарентност поступака јавних набавки, те да се потенцијалним понуђачима смање трошкови преузимања тендерске документације. На овај начин Влада Брчко дистрикта БиХ очекује да ће постићи основне принципе Закона о јавним набавкама као што је „ефикасно трошење јавних средстава“.

Према нашим сазнањима Влада Брчко дистрикта БиХ биће једини уговорни орган у БиХ који ће од 1. 3. 2016. године све тендерске документације објављивати на поменути начин.