Могућности стипендирања за мобилност студената у оквиру програма Ерасмус Мундус

У оквиру програма Ерасмус Мундус пружена је могућност стипендирања у циљу мобилности и академске размјене на партнерским универзитетима у Европској унији, који су намијењени студентима, наставном и административном особљу универзитета у Босни и Херцеговини.

Erasmusmu-Logo

Ерасмус Мундус је програм за сарадњу и мобилност на подручју високог образовања који промовише дијалог и разумијевање између људи и култура кроз сaрадњу с трећим земљама. Исто тако, програм доприноси и развоју људских ресурса и капацитета за међународну сарадњу институција за високо образовање кроз повећану мобилности између Европске уније и наведених земаља. У оквиру неколико пројеката отворена је могућност за студенте са партнерских универзитета Босне и Херцеговине и земаља Западног Балкана, који учествују у појединим пројектима, да се пријаве за додјелу стипендија који омогућавају студирање на једном од партнерских универзитета у Европској унији.
Информације о правилима и условима за пријављивање, као и партнерским универзитетима који учествују у пројектима можете пронаћи на интернет страници појединачних пројеката који се финансирају из програма Ерасмус Мундус:
  1. Пројект Join EUSEE IV (www.joineusee.eu)
  2. Пројект Basileus IV (www.basileus.ugent.be)
  3. Пројект SIGMA (www.sigma.uw.edu.pl)
  4. Пројект EUROWEB (www.mrtc.mdh.se/euroweb)
  5. Пројект ERAWEB (www.erasmus-westernbalkans.eu)
Крајни рок за подношење пријаве је различит за сваки од наведених пројеката, стога би потенцијални подносиоци пријава требали проучити интернетске странице сваког од Ерасмус Мундус пројеката.