Na nastavku 52. redovite sjednice razmatrano nekoliko zakonskih rješenja

7.11.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 52. redovite sjednice usvojila je:

2018-11-07-Nastavljena_52_RSV

  • Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH
  • Smjernice za izradu nacrta pravilnika o računovodstvu proračuna Brčko distrikta BiH
  • Smjernice za izradu nacrta odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fondacijama Brčko distrikta BiH i
  • Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agenciji za rad i zapošljavanje.