Odobreno 165.000 KM za projekte mjesnih zajednica, NVO-a i udruga građana

5.11.2018. Vlada Brčko distrikta BiH danas je nastavila 52. redovitu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. godinu u Pododjelu za potporu MZ, NVO i UG.
2018-11-05-52_RSV

Srđan Blažić, predstojnik Odjela za stručne i administrativne polove, rekao je da je javni poziv bio otvoren 15 dana te da su u tom roku sve nevladine organizacije s teritorija Distrikta imale mogućnost kandidirati svoje projekte i programe.

„Petočlano povjerenstvo je na temelju ranije utvrđenih kriterija odabralo 31 NVO, UG i MZ koji su dobili zeleno svjetlo da uđu u ovaj Program, čiji je ukupan iznos 165.961 KM. 50 % sredstava namijenjeno je omladinskom organizacijama, a ostali iznos namijenjen je za ostale prijavljene organizacije“, dodao je Blažić. On je naglasio da su prošli projekti iz više oblasti kao što su problematika mladih, borba protiv korupcije te promocija vrijednosti višekulturnosti, koje njegujemo u Brčkom.

„Na 52. sjednici Vlade očekuje se usvajanje i izmjene Zakona o udrugama i fondacijama koja će pobliže definirati oblasti od javnog interesa za Brčko distrikt BiH i koja će kroz odluku o proračunskom sufinanciranju i financiranju projekata i programa, koja će uslijediti poslije, urediti ovu oblast prilikom planiranja, dodjele i same realizacije svih dotacijskih sredstava koja se dodjeljuju“, zaključio je Blažić Na današnjoj sjednici usvojen je:

  1. Plan i program redovitog čišćenja i pranja javnih prometnih površina u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu
  2. Program održavanja javnih zelenih površina u Brčkom za 2019. godinu
  3. Plan čišćenja i održavanja tržnica u Brčkom i košenje i krčenje nekontroliranih javnih površina u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2019. godinu
  4. Plan održavanja grada – čišćenje javnih površina nakon javnih okupljanja za 2019. godinu
  5. Plan održavanja reguliranog korita rijeke Brke i održavanje obale rijeke Save na potezu od JP „Luke Brčko“ do izletišta „Ficibajer“ za 2019. godinu.