Korisnicima socijalno-programskih mjera odobrena jednokratna pomoć i subvencije za komunalne usluge

16.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 50. redovitoj sjednici Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima s mjestom prebivališta u Brčkom za 2018. godinu.  Usvojena je i Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava kao i Program utroška sredstava subvencija za komunalne usluge korisnicima socijalno-programskih mjera za 2018. godinu.

2018-10-16-Nastavak_50_RSV

Nataša Stevanović, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb, rekla je da je jedan od kriterija za dodjelu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima visine mirovine.

„Umirovljenici s mirovinom do 349,99 KM imat će pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 150 KM, zatim umirovljenici s visinom mirovine od 350 KM do 451,99 KM uživati će pravo u iznosu od 100 KM i umirovljenici s visinom mirovine od 452 KM do 884, 42 KM dobit će 50 KM. Da bi neko dobio ovu jednokratnu novčanu pomoć morao je u razdoblju od 3. svibnja do 31. kolovoza 2018. godine izvršiti evidenciju ili reevidenciju u našem Pododjelu“, istaknula je Stevanović.

Ona je dodala da će oko 10.600 umirovljenika dobiti novac koji će leći na njihov bankovni račun do kraja ovoga mjeseca. Ukupna sredstva za ovu namjenu su 1.370.000 KM.

Kada je riječ o subvencijama za komunalne usluge na sjednici Vlade usvojena je odluka kojom se žele subvencionirati sve komunalne usluge, a ne samo električna energija kao što je to bilo u prethodnom razdoblju. Prema odluci korisnici neće dobivati izravno gotovinska sredstva nego će se njihove subvencije prenositi JP „Komunalnom Brčko“.

„Pomoć će dobiti umirovljenici koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć i kojima iznos mirovina ne prelazi 450 KM, zatim nezaposlene osobe evidentirane do 1. rujna 2018. godine na Zavodu za zapošljavanje, i to žene s navršenih 55 godina života i starije i muškarci s navršenih 60 godina života i stariji, zatim korisnici stalne osnovne novčane pomoći s pravom na korištenje za rujan mjesec 2018. godine i djeca bez roditeljske skrbi i punoljetne osobe smještene u hraniteljske obitelji koje su također evidentirane u Pododjelu za socijalnu zaštitu, zatim obitelji djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju koji su evidentirani do 1. rujna 2018. godine, ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi evidentirani u Službi za braniteljsko-invalidsku skrb kojima osobna invalidnina ne prelazi iznos od 350 KM, te slijepe osobe korisnici dodatka za njegu i pomoć druge osobe koji istovremenu nisu korisnici niti mirovine niti stalne osnovne novčane pomoći, a evidentirani na Zavodu za zapošljavanje“, pojasnila je Nataša Stevanović.

Ona je istaknula da će evidencijske liste biti istaknute na tri mjesta.

„Lista u vezi s ratnim vojnim invalidima i mirnodopskim invalidima bit će istaknuta u Službi za braniteljsko-invalidsku skrb, lista nezaposlenih osoba koje su evidentirane do 1. rujna 2018. godine bit će istaknuta na Zavodu za zapošljavanje, a lista umirovljenika, korisnika stalne osnovne novčane pomoći, djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju, slijepih osoba, korisnika dodatka za njegu i pomoć druge osobe bit će na oglasnoj ploči ili punktu Pododjela za socijalnu skrb. Ukupna sredstva dijelimo s ukupnim brojem samih korisnika, a ukupni iznos je 830.000 KM“, dodala je Stevanović.

Na današnjoj sjednici usvojeno je i:

Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava kapitalnih dotacija u 2018. godini u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja – drugi dio; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Radne skupine za izradu strategije suradnje s iseljeništvom Brčko distrikta BiH; Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad izvan radnog vremena Povjerenstvu za utvrđivanje iznosa naknade u postupku eksproprijacije nekretnina; Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Međuresornu radnu skupinu za interoperabilnost BiH; Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana timova za implementaciju projekata; Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika tima za implementaciju državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog programa; Prijedlog odluke o imenovanju člana predstavnika Brčko distrikta BiH u Upravni odbor projekta i Koordinacijsko vijeće za realiziranje projekta „Strategija za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju po osnovi Sporazuma o readmisiji“; Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Odjela za obrazovanje za angažiranje šest izvršitelja po osnovi ugovora o posebnim poslovima; odobrene Smjernice za izradu teksta pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uvjetima za osnivanje i rad ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne skrbi; Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog o postupku registracije proizvođača odnosno predstavnika fiskalnih sustava; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Tima za realizaciju projekta „Međusobno povezivanje i upravljanje rizicima od katastrofa u BiH“ i Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za kolovoz 2018. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH održala je i 55. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o uspostavi Registra izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju.