Vlada započela 50. redovitu sjednicu

10.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH započela je 50. redovitu sjednicu na kojoj su članovi Vlade najviše vremena posvetili diskusiji o Prijedlogu pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja iznosa naknade u postupku eksproprijacije nekretnina.

2018-10-10-50_RSV

Na današnjoj sjednici usvojen je i Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti osoba u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za ocjenjivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih osoba i djece s rijetkim oboljenjima u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, sastav i uvjeti za formiranje stručnog liječničkog povjerenstva za utvrđivanje nesposobnosti za rad, način rada ovog povjerenstva te obrasci za utvrđivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja punoljetnih osoba i djece s rijetkim oboljenjima u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. 

Danas su usvojene i Smjernice za izradu pravilnika o uvjetima i načinu rješavanja stambenih problema osoba u stanju socijalne potrebe. Ciljevi pravilnika su da se uredi:

  • 1. kategorija stanova koji mogu biti predmet raspodjele osobama u stanju socijalne potrebe ustupanjem na privremeno korištenje
  • 2. mjerila prilikom dodjele stanova na privremeno korištenje u kontekstu površine stana i broja članova kućanstva
  • 3. način utvrđivanja statusa socijalne potrebe u kontekstu socijalno-zaštitne funkcije, odnosno kruga korisnika socijalne skrbi
  • 4. opća i posebna mjerila koja utječu na prioritet rješavanja stambenog problema kroz sustav bodovanja i
  • 5. propisivanje tijela koje odlučuje o rješavanju zahtjeva u vezi s rješavanjem stambenih problema osoba u stanju socijalne potrebe. 

Vlada Brčko distrikta BiH prije otvaranja 50. okončala je 49. redovitu sjednicu po ranije utvrđenom dnevnom redu.