Vlada održala nastavak 49. redovite sjednice

3.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 49. redovite sjednice usvojila je Pravilnik o povećanju plaće po osnovi posebnih uvjeta rada, težine i prirode poslova, odgovornosti za obavljanje tih poslova i opasnosti po život i zdravlje prilikom obavljanja tih poslova zaposlenika u nadležnoj organizacijskoj jedinici Odjela za javnu sigurnost. 
2018-10-03-Nastavak_49_RSV

Predstojnik Odjela za javnu sigurnost Edin Zaimović kazao je da će povećanje plaća biti u rasponu od 10 % do 20 % i da će ovo povećanje zasigurno zaposlenicima koji se bave opasnim poslovima na terenu biti jedna satisfakcija. 

„Donošenjem Zakona o zaštiti spašavanja ljudi, materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Brčko distrikta BiH stvorila se obveza i za donošenje Pravilnika i uvećanje plaća za ljude koji se bave neposredno zaštitom i spašavanjem u Pododjelu za javnu sigurnost. Ovo za te ljude znači jednu dodatnu satisfakciju jer se bave opasnim poslovima na terenu. Povećanje će biti u rasponu od 10 % do 20 %, a povećanje od 20 % dobit će oni koji su s najnižim platnim razredom. Otprilike, povećanje će imati za 160 KM“, kazao je Zaimović. 

Članovi Vlade na današnjoj sjednici odobrili su i Prijedlog odluke o odobravanju uvrštavanja projekta na listu projekata javno-privatnog partnerstva. 

Pero Gudeljević, predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu, kazao je da se projekt odnosi na projektiranje, zamjenu i ugradnju LED rasvjete u javnu rasvjetu na području Brčko distrikta BiH. 

„Nakon što i Skupština Brčko distrikta BiH potvrdi tu odluku, povjerenstvo će poduzeti mjere za raspisivanje javnog poziva. Prije toga će se uraditi i studija kako bi Vlada Distrikta točno znala što je to interes Vladi i što će Vlada dobiti na takav način. S ovim projektom očekuju se uštede koje su u ovom trenutku jako velike. Kroz postavljanje ove moderne rasvjete mogu se uraditi i druge stvari koje neće koštati skoro ništa, a imati ćemo kvalitetu. Naprimjer,  kroz stupove javne rasvjete moći će se postaviti Wi-Fi na prostoru čitavog Distrikta, zatim moći ćemo imati potpunu kontrolu utroška električne energije, mogućnost upravljanja rasvjetom i sl.“, kazao je Gudeljević. 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izgledu fiskalnih sustava, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga. 

Mato Lučić, ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH, kazao je da Prijedlog određuje uspostavu funkcioniranja fiskalnih sustava, odnosno veze između poreznih obveznika i Porezne uprave i smatra da će Zakon o fiskalizaciji biti u primjeni od 1. 1. 2019. godine. 

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici usvojila je Program utroška sredstava za dodjelu subvencija JZU „Zdravstvenom centru Brčko“ za razdoblje od 1. 7. do 30. 9. 2018. godine, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Uredu gradonačelnika / Inspektoratu za angažiranje tri izvršitelja po ugovoru o posebnim poslovima, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za javno-privatno partnerstvo u Brčko distriktu BiH, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH u Ekonomsko-socijalno vijeće Brčko distrikta BiH i Prijedlog zaključka o imenovanju člana Upravnog odbora koji će pratiti implementaciju projekta „Unaprjeđenje sustava sigurnosti hrane u BiH“. 

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici razmatrala je i Informaciju o trenutačnom statusu programa za integrirani razvoj koridora rijeka Save i Drine koji su u pripremi od strane Svjetske banke te dala načelnu suglasnost za prihvat ovih projekata i daljnju proceduru, a gradonačelniku dala suglasnost da s izaslanstvom razgovara o detaljima ovih projekata.