Završena 44. redovita sjednica i održana 54. izvanredna sjednica

8.8.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 44. redovite sjednice razmatrala je Izvješće o izvršenju Proračuna Brčko distrikta BiH za lipanj 2018. godine.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV

Mato Lučić, ravnatelj Direkcije za financije Brčko distrikta BiH, kazao je da su ostvareni prihodi u lipnju mjesecu ove godine 18.433.178 KM, dok su rashodi 13.884.896 KM.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV-3

„Osnovni rashodi brutoplaća za taj mjesec su 5.398.686 KM, ugovorne usluge 1.281.343 KM, dotacije pojedincima 1.574.407 KM, subvencije poduzećima 1.458.618 KM i kapitalni proračun 961.710 KM“, kazao je Lučić.
 
Vlada Distrikta danas je usvojila i Prijedlog zaključka kojim se daje službeni stav o prihvaćanju do sada neprihvaćenih odredbi Europske socijalne povelje.
 
Senka Petković, voditeljica Službe psihosocijalne skrbi u Pododelu za socijalnu skrb, kazala je da je Brčko distrikt BiH ovim usvajanjem prihvatio četiri odredbe koje se odnose na pravo na socijalnu skrb.

2018-08-08-Zavrsena_44_RSV-2

„Brčko distrikt BiH prihvatio je do sada četiri odredbe koje se odnose na pravo na socijalnu skrb s ciljem osiguranja djelotvornog korištenja prava na socijalnu skrb države potpisnice koja preuzima tu obvezu, zatim na pravo na socijalnu skrb i medicinsku pomoć države potpisnice i pravo na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja s ciljem osiguranja djelotvornog korištenja prava na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja“, kazala je Petković dodajući da se današnji usvojeni Prijedlog zaključka odnosi i na strane državljane.
 
Članovi Vlade danas su usvojili i Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama kao i Akcijski plan na temelju Izvješća o reviziji financijskog poslovanja Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine po preporukama Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH.
 
Vlada Distrikta na današnjoj sjednici prihvatila je Izvješće JZU „Zdravstvenog centra Brčko“ Brčko distrikta BiH o utrošku sredstava po osnovi subvencija za 2017. godinu.
 
Na današnjoj sjednici Vlada je primila k znanju Informaciju o stjecanju nekretnine označene kao parcela broj 1910/2, KO Krepšić.
 
Vlada Brčko distrikta BiH danas je nakon završetka 44. redovite sjednice održala i 54. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 35-000091/17 od 29. 6. 2018. godine kao i Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-000192/18 od 27. 6. 2018. godine.
 
Na izvanrednoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu donacija.