Vlada održala nastavak 40. redovite sjednice

29.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 40. redovite sjednice nakon razmatranja Informacije o realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ (CEB II projekt) usvojila je zaključak kojim se kaže da Vlada trenutačno nema politički kapacitet da donese odluku o statusu sredstava za kolektivne centre te da se u  zahtjevu Razvojnoj banci Vijeća Europe zatraži produžetak roka realizacije kredita do konca srpnja, a ako dotad ne bude donesena drugačija odluka, da se sredstva preraspodjele entitetima.
2018-06-29-Nastavak_40_RSV

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 40. redovite sjednice razmatrala je Informaciju Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH u vezi sa stečajnim postupkom nad DD „Novim Bimeksom“, poduzećem za preradu plastike, mesa i konditorskih proizvoda, Brčko distrikt BiH, i donijela odluku da Direkcija za financije Brčko distrikta BiH uplati 15.000 KM za potrebe stečajnog postupka, kao i zaključak da mjerodavni odjeli u suradnji s Pravobraniteljstvom pripreme prijedlog da se riješi pitanje pravoslavnog groblja koje se nalazi na parceli DD „Novog Bimeksa“. 

Velida Demirović, zamjenica pravobranitelja u Pravobraniteljstvu Brčko distrikta BiH, kazala je da se odluka koju je donijela Vlada odnosi na odluku o troškovima vođenja stečajnog postupka. 

„To se odnosi na troškove čuvanja imovine, troškove uplate određenih pristojbi i troškovi se odnose na redovito obavljanje djelatnosti DD ‚Novog Bimeksa‘, kao što je plaćanje režije za jedan poslovni prostor, i to je taj iznos koji će naknadno biti vraćen Distriktu kada se sve nekretnine koje su u vlasništvu DD ‚Novog Bimeksa‘ prodaju i kada se namire potraživanja. Također, mi smo u Pravobraniteljstvu došli do određenih informacija kroz ovaj stečajni postupak da se jedna parcela u površini od 6 duluma koristi i da se tu nalazi popunjeno pravoslavno groblje. Mi smo iz Pravobraniteljstva preporučili Vladi i gradonačelniku da se taj problem riješi kroz ovaj stečajni postupak i predložili smo da se otkupe parcele kao i da se uredi to groblje“, kazala je Demirović. 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radno tijelo na državnoj razini, Prijedlog odluke o imenovanju članova Gospodarskog vijeća Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o usvajanju Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka po Izvješću o reviziji financijskog poslovanja Odjela za javni registar za razdoblje od 1. 1 do 31. 12. 2017. godine kao i Akcijski plan s prijedlogom mjera za rješavanje primjedbi Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH po dostavljenom Izvješću o reviziji financijskog poslovanja Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine. 

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i prihvatila Akcijski plan s prijedlogom mjera za realizaciju preporuka Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH po dostavljenom Izvješću o reviziji financijskog poslovanja Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine.