Vlada usvojila odluku za raspodjelu sredstava za banjsko-klimatsko liječenje umirovljenika

27.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na 40. redovitoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava na ime dotacije Udruzi umirovljenika PIO/MIO Federacije BiH i Udruženju penzionera Republike Srpske za banjsko-klimatsko liječenje umirovljenika kao i Program utroška sredstava za spomenute dotacije. Za svaku udrugu izdvojeno je po 50.000 KM.
2018-06-27-40_RSV

Odabir umirovljenika vrše mjesni odbori Udruge umirovljenika PIO/MIO FBiH i Udruženja penzionera Republike Srpske uz konačnu suglasnost predsjedništva udruga umirovljenika.  Kumulativni kriteriji kojima će se povoditi mjesni odbori udruga umirovljenika prilikom odabira umirovljenika su: duljina statusa umirovljenika, preporuka liječnika specijalista, visina mirovine do i s 400,00 KM, članstvo u udruzi umirovljenika s plaćenom članarinom te da odlazak na banjsko-klimatsko liječenje nije korišten posredstvom udruge umirovljenika u prethodnom razdoblju od pet do šest godina. „Nakon što je Vlada danas donijela odluke, udrugama će biti prebačena sredstava i oni mogu vršiti odabir umirovljenika u skladu a kriterijima“, istaknula je Nataša Stevanović, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb. 

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju kriterija i proceduri za dodjelu dotacija za sufinanciranje projekata Europske unije i drugih donatora. Predstojnica Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Delfa Dejanović istaknula je da je izdvojeni iznos za ove namjene 50.000 KM. „Nakon usvajanja Odluke Odjel će raspisati javni poziv na koji se mogu prijaviti sve nevladine organizacije koje imaju sjedište u Distriktu i koje implementiraju te projekte u Brčkom, a radi se o projektima koji su financirani od strane EU-a i drugih donatora. Vlada će sufinancirati te projekte u maksimalnom iznosu pojedinačnog projekta do 15.000 KM“, istaknula je Delfa Dejanović. 

Članovi Vlade usvojili su Smjernice za izradu nacrta zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH, odobrili Smjernice za izradu nacrta pravilnika o ocjenjivanju sposobnosti osoba u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi kao i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu.

Na 40. redovitoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju i sudjelovanju kontakt-osoba u pripremi aktivnosti za buduće intervencije u sklopu IPA programiranja za 2019. godinu. Razmatrajući točku dnevnoga reda u vezi s obavijesti Pravobraniteljstva Brčko distrikta BiH o tijeku parničnog postupka koji se vodi pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH u pravnoj stvari tužitelja JP „Komunalnog Brčko“ protiv tuženog Brčko distrikta BiH radi duga na izvršene usluge, Vlada je donijela zaključak da Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo s Pravobraniteljstvom pripremi neophodne podatke u vezi s konkretnim sporom kako bi Pravobraniteljstvo u skladu sa svojim mjerodavnostima postupalo u daljnjem tijeku postupka.