Vlada održala nastavak 38. redovite i 47. izvanrednu sjednicu

8. 6. 2018. Na današnjoj 38. redovitoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala je točku dnevnoga reda Prijedlog odluke o rješavanju statusa obuhvata rijeke Brke, nakon čega je usvojen zaključak kojim je naloženo povjerenstvu Direkcije za financije Brčko distrikta BiH da pripremi prijedlog odluke o rješavanju parcela koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta oko rijeke Brke.

2018-06-08-Nastavak_38_RSV_i_47_VSV

Damir Bulčević, glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH, kazao je da je povjerenstvo od šest članova bilo podijeljenog mišljenja i nije moglo donijeti odluku o atraktivnosti zemljišta oko rijeke Brke.

„Ovdje se radi o eksproprijaciji zemljišta oko korita rijeke Brke gdje je povjerenstvo imalo podijeljena razmišljanja i nije moglo donijeti odluku o atraktivnosti zemljišta oko rijeke Brke. Vlada je ponovno uputila Direkciji za financije i povjerenstvu koje odlučuje o predmetu da ponude jedno od rješenja jer u ovom trenutku Vlada je dovedena u jednu pravnu nesigurnost“, kazao je Bulčević.

Vlada je usvojila Prijedlog odluke o predaji rashodovanih osnovnih sredstava. Vlada je na današnjoj sjednici predložila da se materijal Smjernica za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju u Brčko distriktu BiH povuče s dnevnoga reda i uputi na komentare Ekonomsko-socijalnom vijeću kao i da se s Vijećem izvrše konzultacije kada su u pitanju Smjernice za izradu nacrta odluke o visini naknade za usluge Sektora za obradu financijskih izvješća i licenciranje Direkcije za financije Brčko distrikta BiH.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila Smjernice za izradu nacrta zakona za izradu proračuna za građane Distrikta, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o klasifikaciji znanstvenih oblasti, polja i grana, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje znanstvenoistraživačke djelatnosti i bavljenje znanstvenoistraživačkim radom, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o minimalnim uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje u Brčko distriktu BiH kao i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama Zakona o izmjeri i katastru nekretnina u Distriktu.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Prijedloga strateškog okvira za reformu javne uprave BiH 2018. – 2022. godine, Prijedlog zaključka kojim se daju primjedbe na Nacrt zakona o zrakoplovstvu BiH, Prijedlog zaključka u vezi s nacrtom sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda, Prijedlog odluke o usvajanju Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Distrikta kao i Prijedlog odluke o usvajanju Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka po Izvješću  o reviziji financijskog poslovanja Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine.

Održana je i 47. izvanredna sjednica na kojoj je usvojena Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim i drugim organizacijama za 2018. godinu u Odjelu za stručne i administrativne troškove, treći dio.