Vlada usvojila izmjene Zakona o državnoj službi

6.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH.
2018-06-06-Nastavak_38_RSV-Srdjan_Blazic

Predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić pojasnio je da će izmjenama Zakona natječajna procedura sa 60 biti produžena na 90 radnih dana. Usvojenim izmjenama, kako ističe Blažić, rang-lista najuspješnijih kandidata bit će objavljivana na internetskom portalu Vlade Brčko distrikta BiH i na taj će način svi biti obaviješteni o rezultatima natječaja. „Izmjene zakona definiraju i mandatna mjesta, ali i pooštravanje stege u javnoj upravi tako da će se ubuduće lakša povreda službene dužnosti, koja je do sada bila kažnjavana pismenom opomenom, kažnjavati s deset posto od plaće službenika“, dodao je Blažić. On je rekao da će usvojenim izmjenama prilikom prekobrojnosti odnosno ranijeg umirovljenja, kako je to definirano zakonima PIO Republike Srpske i PIO/MIO Federacije BiH, svi službenici koji nemaju 65 godina života ili 40 godina staža moći dobiti naknadu i ostvariti ovo pravo koje do sada nisu imali.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je primila k znanju Informaciju u vezi s registriranim ustanovama socijalne skrbi za smještaj odraslih i starih osoba.

2018-06-06-Nastavak_38_RSV

Sabrija Čandić, predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge, istaknuo je da je prilikom pripreme Informacije ustanovljeno da na teritoriju Brčko distrikta BiH postoji 16 ustanova koje su namijenjene za smještaj starih osoba, a koje su u privatnom vlasništvu.

2018-06-06-Nastavak_38_RSV.JPG-Sabrija_Candic

„Nakon usvojenih izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi pripremamo pravilnik kao podzakonski akt koji će regulirati čitav niz problema koji do sada nije bio riješen i uvesti red u ovu oblast. U dosadašnjem zakonu nisu bili jasno definirani uvjeti kojima bi se poboljšala kvaliteta života korisnika ovih ustanova. Novim pravilnikom jasno će biti određeni stručni, tehnički i kadrovski standardi“, dodao je Čandić.

Članovi Vlade primili su k znanju i Informaciju u vezi s renoviranjem operacijske dvorane u JZU „Zdravstvenom centru Brčko“.