37. redovita sjednica: 90.000 KM za udžbenike djeci poginulih branitelja i RVI

23.5.2018.  Vlada Brčko distrikta BiH na 37. redovitoj sjednici primila je k znanju Informaciju o realizaciji projekata za nabavu udžbenika djeci poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida u 2017. godini.

2018-05-23-37_RSV

Voditelj Službe za braniteljsko-invalidsku skrb i civilne žrtve rata Vlade Brčko distrikta BiH Senad Bešić rekao je da je projekt u prošloj, kao i svih ranijih godina, uspješno realiziran.

2018-05-23-37_RSV-Senad_Besic

„Program obuhvaća djecu upisanu na redovito školovanje u srednje škole i redovite studente do 26 godina starosti. Utrošena sredstva planirana proračunom su oko 90.000 KM, a iznos po podnositelju zahtjeva je 250 KM“, dodao je Bešić.

On je naglasio da su sredstva planirana i u proračunu za 2018. godinu i bit će realizirana po istom programu. „Evidentno je da je trend dodjele sredstava opadajući iz razloga što godine čine svoje i djeca ili ne nastavljaju školovanje nakon srednje škole ili studenti navršavaju 26 godina života. Očekivanja su da će u naredne tri do četiri godine prestati potreba za ovim programom ili će ona biti na simboličnoj razini“, pojasnio je Bešić. On je naglasio da broj podnositelja varira iz godine u godinu iz istih razloga i kreće se od 300 do 350.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o uvećanju plaće na temelju posebnih uvjeta rada, težine i prirode poslova, odgovornosti za obavljanje tih poslova i opasnosti po život i zdravlje prilikom obavljanja tih poslova u nadležnoj organizacijskoj jedinici Odjela za javnu sigurnost. Predstojnik Odjela Edin Zaimović istaknuo je da je izrada pravilnika nastavak aktivnosti koje su predviđene Zakonom o zaštiti i spašavanju Brčko distrikta BiH, a koji je usvojen 2016. godine. „Predviđeno je uvećanje plaća do 20 % i važno je naglasiti da se ono ne odnosi na administraciju, nego na zaposlenike koji su izravno uključeni u sustav zaštite i spašavanja. Pravilnik bi trebao biti gotov do sljedećeg tjedna, a sredstava za ove namjene planirana su u proračunu za 2018. godinu“, dodao je Zaimović.

2018-05-23-37_RSV-Edin_Zaimovic

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici odobrila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o Mješovitoj jedinici za zaštitu i spašavanje. Usvojena je Odluka o promjeni namjene javnog dobra u Brki kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih dotacija u 2018. godini u Odjelu za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, prvi dio. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u projekt „Okolišno upravljanje bazirano na dokazima i održivim okolišnim politikama za potporu 2030 Agendi za Jugoistočnu Europu“. Imenovani su službenici Brčko distrikta BiH za suradnju s iseljeništvom, službenici koji će sudjelovati u radu Tehničke radne skupine za strategiju obnove zgrada u BiH i Radnoj skupini za izradu strategije obnove zgrada na razini BiH i Brčko distrikta BiH. Predstavnici Brčko distrikta BiH imenovani su i u Projektni odbor projekta FHC/TBUR (četvrto izvješće BiH i treće dvogodišnje izvješće u skladu s Okvirnom konvencijom UN-a o klimatskim promjenama).

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Zaključak koji se odnosi na pokretanje procedure za zaključenje memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine o olakšavanju skupnih putovanja kineskih turista u BiH, kao i Zaključak u vezi s inicijativom za zaključenje sporazuma o pitanju zapošljavanja članova obitelj diplomatskog i konzularnog osoblja s Australijom. Na 37. redovitoj sjednici usvojen je Zaključak u vezi s projektnim zadatkom za izradu analize planiranja razvoja, upravljanja kapitalnim ulaganjima, prostornog planiranja i javnom imovinom Brčko distrikta BiH.