Vlada o Informaciji o realizaciji kapitalnih projekata

21.5.2018. Na nastavku 36. redovite sjednice članovi Vlade razmatrali su Informaciju o realizaciji kapitalnih projekata, koju je pripremila radna skupina imenovana prije nekoliko mjeseci od strane gradonačelnika.

2018-05-21-Nastavak_36_RSV-Damir_Bulcevic

Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Damir Bulčević naglasio je da su u Informaciji navedena tri najveća problema koja se tiču kapitalnih projekata – nedostatak ljudskog potencijala, sporost administracije te neadekvatno planiranje. 

„Ova Informacija za cilj ima kvalitetnije rješavanje ovih problema s obzirom na to da Brčko distrikt BiH ima jako veliki proračun. Ovom tematikom moramo se pozabaviti na vrlo ozbiljan način. Moramo krenuti od same angažiranosti odjela, odnosno predstojnika i službenika, kvalitetnije planirati proračun, te ubrzati administrativne procedure između odjela“, dodao je Bulčević. 

Informacija je primljena k znanju i bit će upućena u skupštinsku proceduru.

2018-05-21-Nastavak_36_RSV